Intel Processor Statistic
 • 3rd Gen
 • 4th Gen
 • 6th Gen
 • 7th Gen
 • 8th Gen
 • 10th Gen
0
3rd Gen

Ka Chun

0
4th Gen

Angela

Hue Min

Jonathan

Tee. Jy

0
6th Gen

Lynn

ZW. Yong

Mohidin

0
7th Gen

Lakmal

Eve

Arun

0
8th Gen

Kenny

PG. Koh

Travis

Ken

0
10th Gen

Vivien

Ramya

RAM Statistic
 • 8GB Ram
 • 16GB Ram

8GB RAM

Lynn

Angela

Hue Min

Ka Chun

Lakmal

Jonathan

Ken

Tee. Jy

Eve

Arun

Mohidin

16GB RAM

Kenny

PG. Koh

Ramya

Travis

ZW. Yong

Vivien

Operating System
 • Win10 Pro
 • Win 10 Ent
 • Win 7 Pro
0
Win 10 Pro

Lynn

Angela

Kenny

PG. Koh

Lakmal

Ramya

Travis

Ken

Tee. Jy

Vivien

Eve

Arun

Mohidin

0
Win 10 Ent

Hue Min

Jonathan

ZW. Yong

0
Win 7 Pro

Ka Chun

Software Requirements
Microsoft Office365 2019
 • Windows 7 / Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2013 or later
 • .NET 3.5 or later
 • Memory (RAM): 4GB RAM
 • CPU: 1.6 gigahertz (GHz) or faster, 2-core. 2 GHz or greater
Microsoft Power BI
 • Windows 7 / Windows Server 2008 R2, or later
 • .NET 4.5
 • Memory (RAM): At least 1 GB available, 1.5 GB or more recommended.
 • CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86- or x64-bit processor recommended.
Microsoft Dynamics Navision 2016
 • Windows 7 / Windows 8.1, Windows 10 or later
 • .NET 4.7
 • Memory (RAM): At least 1 GB
 • CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster, 2 core. 2 GHz or greater
Benchmarking
Dot Net / Technical

 • Intel i5 / AMD Ryzen5 or greater


 • 16GB Ram


 • 512GB SSD or greater

Helpdesk / Functional

 • Intel i5 / AMD Ryzen5 or greater


 • 8GB Ram


 • 480GB SSD or greater

Sales

 • Intel i5 / AMD Ryzen5 or greater


 • 8GB Ram


 • 480GB SSD or greater

HR / Admin

 • Intel i3 / AMD Ryzen3 or greater


 • 8GB Ram


 • 256GB SSD or greater